Home O nás Co děláme Kontakt klienti audit
 

Napište nám

Pokud si nebudete vědět rady nebo pokud budete mít jakýkoliv dotaz ohledně námi nabízených služeb neváhejte nás kontaktovat a my Vám rádi na Vaše otázky odpovíme.

více

Nejste si jisti ?

Pokud váháte zda právě naše společnost je pro Vás ta pravá, ověřte si údaje o naší společnosti na odkazech Komory Auditorů a Justice a rozhodněte se sami.

 

KAČRJustice

zákon č.563/1991Sb.O účetnictví -§ 21 Výroční zpráva

 

(1) Účetní jednotky uvedené v § 20 odst. 1 písm. a) až d) jsou povinny vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Výroční zpráva se nevyhotovuje v případech uvedených v § 20 odst. 2 a 3.
(2) Výroční zpráva musí kromě informací nezbytných pro naplnění účelu výroční zprávy dále obsahovat nejméně finanční a nefinanční informace

a) o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy podle odstavce 1,
b) o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky,
c) o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje,
d) o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích,
e) o tom, zda účetní jednotka má organizační složku podniku v zahraničí,
f) požadované podle zvláštních právních předpisů. 13a)

(3) Má-li to význam pro posouzení majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, finanční situace a výsledku hospodaření účetní jednotky, musí účetní jednotka, která používá investiční instrumenty, 4) případně další obdobná aktiva a pasiva, uvést ve výroční zprávě také informace o

a) cílech a metodách řízení rizik dané společnosti, včetně její politiky pro zajištění všech hlavních typů plánovaných transakcí, u kterých se použijí zajišťovací deriváty, a
b) cenových, úvěrových a likvidních rizicích a rizicích souvisejících s tokem hotovosti, kterým je účetní jednotka vystavena.

(4) Výroční zpráva obsahuje též účetní závěrku a zprávu o auditu, případně další dokumenty a údaje podle zvláštního právního předpisu. 13b)
(5) Účetní jednotky uvedené v § 20 odst. 1 písm. e) vyhotovují výroční zprávu nebo obdobný dokument, pokud jim tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis. 14)
(6) Pro ověřování výroční zprávy auditorem platí ustanovení § 20 obdobně.

Zpět


 

 
 
 
 
 

Copyright (c) 2009 - 2015 AUDIT CONSULT ABL. All rights reserved.

www.auditconsultabl.cz